Både Sri Sri Yoga och Sri Sri Ayurveda har sina rötter i urgamla kunskaper med ursprung i den vediska vetenskapen. Veda betyder vetande, och kunskapen har förts vidare muntligt genom årtusenden från Rishis i Himalaya i en linje, passerat genom olika mästare fram till dig och mig idag.

Yoga och Ayurveda kompletterar varandra för att skapa balans i kropp, sinne och själ, men från olika infallsvinklar. Enkelt kan man säga att yoga fokuserar på sinnet med yogaövningar som minskar stress och ökar energin, samt yogakunskap som gör dig centrerad med ett lugnt, fokuserat och klart sinne. Ayurveda fokuserar huvudsakligen på kroppens hälsa genom en livsstil som följer naturens rytmer, balans utifrån din konstitution, matens påverkan, en välfungerande matsmältning, individuella kostråd, avgifta och stärka kroppen med olika massager, behandlingar och örter etc. Både Yoga och Ayurveda menar att hälsa i kroppen är beroende av hälsa och balans i sinnet.