Ibland när du möter recept från andra länder anger de temperaturen i Fahrenheit. Här är en liten omvandlare till Celsius

300 F är ca 150 grader C
350 F är ca 175 grader C
400 F är ca 200 grader C

Här kan du själv omvandla olika gradsystem till rätt temperatur