Under ledning av Marie Olsson vid institutionen för växtvetenskap på lantbruksuniversitetet i Alnarp odlade ett svenskt forskarlag 5 olika sorter av jordgubbar på både ett ekologiskt och konventionellt vis och mätte sedan halten av antioxidanter i de olika bären och de jämförde de olika bärens förmåga att hämma tillväxt av odlade cancerceller.

Resultaten var tydliga. Hur jordgubbarna odlas har betydelse. Ekologiskt odlade jordubbar innehåller mer antioxidanter och de är mycket bättre på att hämma tillväxten av bröst- och tarmcancerceller jämfört med konventionellt odlade jordgubbar.

Källa:Dn 17 maj 2008